شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
نام داروخانه
دكتر عابدي
نام موسس
قدرت اله عابدي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
بلوار طالقاني-شماره38 از پ605فرعي از 44 اصلي