پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397    |    Wednesday, April 25, 2018
نام داروخانه
دكتر رفيعي كشتلي
نام موسس
عليرضا رفيعي كشتلي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
آهنگركلا قطعه دابو حدودا 10كيلومتر از پايان محدوده شهري آمل فريدونكنار شماره 105اصلي بخش 2