شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
البرز
نام موسس
كمال الدين رجائي مشائي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ17 شهريور-ساختمان پزشكان آمل-پ32فرعي از15فرعي از1707 اصلي وباقيمانده1705و1706 اصلي در بخش يك