جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
نام داروخانه
نيك سرشت
نام موسس
غلامحسين نيك سرشت صومعه سرايي
شبانه روزی
نیست
استان
گيلان
آدرس
بازار صومعه سرا بخش 22گيلان پ 129/2و1و141/2