دوشنبه 4 تير 1397    |    Monday, June 25, 2018
نام داروخانه
دكتر حقيقت پناه
نام موسس
تيمور حقيقت پناه راسته كناري
شبانه روزی
نیست
استان
گيلان
آدرس
سنگ اصلي 49 بخش 22 گيلان با حدود اربعه مشخص در فروشنامه مورخ 78/7/3