شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
نام داروخانه
گلسار
نام موسس
محمد كاظم صيانتي- اكرم براتي
شبانه روزی
نیست
استان
گيلان
آدرس
پل بوسار مجزاشده از شماره 556 وشماره 88سنگ اصلي 55 بخش چهار