جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
نام داروخانه
دكتر قلي زاده مقدم ناوخ
نام موسس
يحيي قلي زاده مقدم ناوخ
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
خ امام خميني پلاك شماره 809