شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
دكتر دانشي
نام موسس
حسن رضا دانشي
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
روستاي دوزينخ اصلي