شنبه 4 فرودين 1397    |    Saturday, March 24, 2018
نام داروخانه
دكتر دانشي
نام موسس
حسن رضا دانشي
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
روستاي دوزينخ اصلي