پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
نام داروخانه
دكتر هاشمي فرد
نام موسس
محمد علي هاشمي فرد
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
روستاي اميرآباد