شنبه 29 مهر 1396    |    Saturday, October 21, 2017
نام داروخانه
دكتر سوقي
نام موسس
عبدالجبار سوقي
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
روستاي عطاآباد