سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
نام داروخانه
دكتر ژند
نام موسس
محمد ابراهيم ژند
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
خ ولي عصر پلاك 1218فرعي از 3996اصلي مفروزاز 257فرعي ازاصلي بخش يك