شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
نام داروخانه
دكتر قرنجيك
نام موسس
يوسف قرنجيك
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
روستاي قره بلاغ كدداروخانه به نام 106 گرگان است