شنبه 28 مرداد 1396    |    Saturday, August 19, 2017
نام داروخانه
بيمارستان قائم
شبانه روزی
نیست
استان
گلستان
آدرس
بلوار امام رضا جنب كانون پرورشي