يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
نام داروخانه
دكتر فتاحي <مهدي>
نام موسس
پروانه فتاحي
شبانه روزی
نیست
استان
کرمانشاه
آدرس
بلوار راهنمائي و رانندگي پ اول اصلي از موقوفه كركوكي