شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
دكتر آتش زر <قدس>
نام موسس
سيد حشمت اله آتش زر
شبانه روزی
نیست
استان
کرمانشاه
آدرس
خ صابوني (قصر شيرين ) ـ مقابل بيمارستان امام خميني (ره) ـ باقي مانده از پ 2359 فرعي از 11 و 19