پنجشنبه 23 آذر 1396    |    Thursday, December 14, 2017
نام داروخانه
دكتر آتش زر <قدس>
نام موسس
سيد حشمت اله آتش زر
شبانه روزی
نیست
استان
کرمانشاه
آدرس
خ صابوني (قصر شيرين ) ـ مقابل بيمارستان امام خميني (ره) ـ باقي مانده از پ 2359 فرعي از 11 و 19