دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
نام داروخانه
تخت جمشيد
نام موسس
محمد علي نصيري صحنه
شبانه روزی
نیست
استان
کرمانشاه
آدرس
ميدان شهناز ـ پ11 الي 14