شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
نام داروخانه
دكتر كاوياني وحيد <كيميا>
نام موسس
رضا كاوياني وحيد
شبانه روزی
نیست
استان
كرمان
آدرس
خ امام خميني بعداز بانك كشاورزي