شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
نام داروخانه
دكتر حاجي اسماعيلي
نام موسس
مرتضي حاجي اسماعيلي گلوساري
شبانه روزی
نیست
استان
كرمان
آدرس
خ فيروزه ساختمان مجتمع ايرانيان پ اصلي 6 فرعي 4647