چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
نام داروخانه
دكتر بختياري زاده <فاطميه>
نام موسس
كيامرز بختياري زاده
شبانه روزی
نیست
استان
كرمان
آدرس
خ طالقاني روبروي تكيه فاطميه پ3فرعي از2948 اصلي