چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397    |    Wednesday, April 25, 2018
نام داروخانه
دكتر بختياري زاده <فاطميه>
نام موسس
كيامرز بختياري زاده
شبانه روزی
نیست
استان
كرمان
آدرس
خ طالقاني روبروي تكيه فاطميه پ3فرعي از2948 اصلي