دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
نام داروخانه
داخلي درمانگاه شهيد اتحادي
شبانه روزی
نیست
استان
كرمان
آدرس
خ امام درمانگاه شهيد اتحادي وابسته به تيپ يكم سيد الشهدا لشكر ثارالله