دوشنبه 20 آذر 1396    |    Monday, December 11, 2017
نام داروخانه
دكتر رودگراملي
نام موسس
محمد علي رودگر آملي
شبانه روزی
نیست
استان
كردستان
آدرس
بلوار رسالت