دوشنبه 5 تير 1396    |    Monday, June 26, 2017
نام داروخانه
دي كلينيك شهيد قاضي <داخلي كلينيك شهيد قاضي>
نام موسس
علي حاجي آ قائي
شبانه روزی
نیست
استان
كردستان
آدرس
خ شهيد تعريف