جمعه 31 فرودين 1397    |    Friday, April 20, 2018
نام داروخانه
دكتر صنوبر طاهائي <سينا>
نام موسس
سيد نجم الدين صنوبر طاهائي
شبانه روزی
نیست
استان
كردستان
آدرس
خ آبيدر پلاك شماره 301فرعي از 985الي 998اصلي