پنجشنبه 2 فرودين 1397    |    Thursday, March 22, 2018
نام داروخانه
دکتر دل پسند <ملي>
نام موسس
كورش دلپسند
شبانه روزی
نیست
استان
كردستان
آدرس
ميدان انقلاب پلاك شماره 7