چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
داخلي بيمارستان امام خميني
نام موسس
محسن شاهرخي
شبانه روزی
نیست
استان
كردستان
آدرس
خ شهيد باقري