جمعه 28 مهر 1396    |    Friday, October 20, 2017
نام داروخانه
داخلي بيمارستان شهداي هفتم تير
نام موسس
حميد رضا آهنكوب
شبانه روزی
نیست
استان
كردستان
آدرس
خ طالقاني