يکشنبه 4 فرودين 1398    |    Sunday, March 24, 2019
نام داروخانه
داخلي درمانگاه دارالشفا آل محمد
نام موسس
ناهيد احمد زاده لاكاني
شبانه روزی
نیست
استان
قم
آدرس
ميدان امام خميني ابتداي جاده تهران پلاك ثبتي شماره 2499 بخش دو