چهارشنبه 29 شهريور 1396    |    Wednesday, September 20, 2017
نام داروخانه
دكتر طهماسبيان <پرديس>
نام موسس
محمدرضا طهماسبيان دهكردي
شبانه روزی
نیست
استان
اصفهان
آدرس
خ شمس آبادي روبروي بيمارستان عيسي اين مريم