شنبه 5 اسفند 1396    |    Saturday, February 24, 2018
نام داروخانه
دكتر اورنگ
نام موسس
ابوالقاسم اورنگ
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
روستاي اشكنان بلوار امام خميني جنب مركز بهداشتي درماني