شنبه 1 مهر 1396    |    Saturday, September 23, 2017
نام داروخانه
دكتر اورنگ
نام موسس
ابوالقاسم اورنگ
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
روستاي اشكنان بلوار امام خميني جنب مركز بهداشتي درماني