جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
نام داروخانه
دكتر حسن زاده جهرمي
نام موسس
عبدال رسول حسن زاده جهرمي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
خنج -ابتداي خيابان شيخ ابو نجم - ساختمان دانيال