چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
بيمارستان عبدالحميد اميدوار <بيمارستان عبدالحميد اميدوار>
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار فرهنگ