شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
نام داروخانه
دكتر مهرورز
نام موسس
محمد حسن مهرورز
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
ميدان شريعتي نبش خ امام خميني پ 72و73 فرعي از 84اصلي