دوشنبه 3 ارديبهشت 1397    |    Monday, April 23, 2018
نام داروخانه
دكتر مهرورز
نام موسس
محمد حسن مهرورز
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
ميدان شريعتي نبش خ امام خميني پ 72و73 فرعي از 84اصلي