چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
مفخمي <پارس كوار>
نام موسس
عبدالرضا مفخمي مهرآبادي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
پ 39فرعي از 239اصلي