سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
نام داروخانه
كاظمي <آلماني>
نام موسس
محمد علي كاظمي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بخش 1 خ توحيد ابتداي پاساژ ايرواني پ 53و54و55 فرعي از 1555 اصلي