پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
نام داروخانه
كاظمي <آلماني>
نام موسس
محمد علي كاظمي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بخش 1 خ توحيد ابتداي پاساژ ايرواني پ 53و54و55 فرعي از 1555 اصلي