يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
نام داروخانه
سلمان پور <شاهد>
نام موسس
بديع اله سلمان پور
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
چهارراه مشير پ3فرعي از 598 اصلي