چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
دوكاوه <پاسارگاد>
نام موسس
علي اكبر دوكاوه
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
چهارراه حافظيه پ 7و8 فرعي از 604