شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
نام داروخانه
دكتر مقيمي
نام موسس
محمد جواد مقيمي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار سيبو يه ميدان شاهزاده قاسم پ 7972