شنبه 1 ارديبهشت 1397    |    Saturday, April 21, 2018
نام داروخانه
دكتر مقيمي
نام موسس
محمد جواد مقيمي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار سيبو يه ميدان شاهزاده قاسم پ 7972