دوشنبه 2 مرداد 1396    |    Monday, July 24, 2017
نام داروخانه
دكتر فقيهي نژاد
نام موسس
بابك فقيهي نژاد
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار آزادي نبش خ ارم جنب بانك ملت پ ثبتي 49 فرعي از 564 اصلي