شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
دكتر سهامي <حافظ>
نام موسس
محمد علي سهامي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
خ سعدي پ 12280