شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
دكتر دارايي بهبهاني <پوريا>
نام موسس
بابك دارائي بهبهاني
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
ميدان شهداء بلوار امام خميني (ره) روبروي مركز آموزشي دماوند كد پستي 34448-73461