دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
نام داروخانه
دكتر خسروي
نام موسس
ابراهيم خسروي حقيقي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار صنايع روبروي پارك علوي پ ثبتي شماره 14/5073