شنبه 29 مهر 1396    |    Saturday, October 21, 2017
نام داروخانه
دكتر حاجب
نام موسس
حسن حاجب
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار شهيد رجائي(فرهنگ شهر)جنب پل هوائي عابر پياده پ ثبتي 16734 71879