شنبه 4 فرودين 1397    |    Saturday, March 24, 2018
نام داروخانه
داخلي بيمارستان پارس
نام موسس
محمد شاهقلي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
خ قصرالدشت سه راه برق پلاك ثبتي شماره 7093/65