پنجشنبه 31 خرداد 1397    |    Thursday, June 21, 2018
نام داروخانه
داخلي بيمارستان MRIشيراز
نام موسس
محمد رضا كاظم موسوي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بلوار چمران بعد از پل زيرگذر